See English Version

پیام دبیر علمی کنفرانس

بسمه تعالی

بهره‌مندی از سطوح گوناگون توانایی در پرتو هدایتی هوشمندانه، هدفی است که نه تنها محافل علمی را در کانون توجه قرار داده است، بلکه پیشرفت و ارتقای نیروی انسانی را در گرو تبادل اطلاعات معرفی می‌نماید. از این رو برگزاری کنفرانس‌های علمی با ماهیت آسیب‌شناسی جوامع مخاطب، می‌تواند گامی موثر در تحقق این امر محسوب گردد. در حقیقت ایجاد شهری مناسب، در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود و خلق ابداعاتی بی‌بدیل که نیازهای جوامع را مرتفع سازد و تسهیم عادلانه رفاه را فراهم آورد، موضوعی است که در کنار بهبود سطوح فرهنگی و اجتماعی با حفظ ارزش‌های جامعه هدف، ره‌آورد توسعه و پایداری منافع جامعه را در بر دارد. از این رو برای توسعه پایدار در پرتو تمهیدات اقتصاد مقاومتی، یکی از نمودهای اقتصادی حائز اهمیت، مباحث موجود در حوزه مدیریت شهری، شهرسازی و معماری در کنار عمران شهری می‌باشد که در جهت کنترل و افزایش بازدهی و کاهش هدر رفت انرژی، سازگاری با محیط زیست را نیز شامل می‌گردد و گسترش چشمگیر نیازهای توسعه‌ای در مجامع علمی و کارشناسی را مورد تاکید قرار می‌دهد.

بر اين اساس، دبیرخانه دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي‌نماید تا با شرکت در اين رويداد مهم ملی مشارکت نموده و با ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

دکتر عارف منادی

دبیر علمی کنفرانس

Image result for ‫عارف منادی‬‎