See English Version

سوالات متداول

 

- سوالات حضور در کنفرانس     

1-مقاله ی من به صورت شفاهی پذیرفته شده است اما برای من امکان حضور در روز کنفرانس وجود ندارد در این خصوص چه کاری باید انجام دهم؟

پاسخ: اگر امکان حضور برای افرادی که مقالاتشان به صورت سخنرانی پذیرش شده میسر نباشد می توانند به صورت غیر حضوری ثبت نام نمایند و در گواهینامه پذیرش ارائه به صورت سخنرانی ذکر می گردد.

2-آیا در صورت پذیرفته شدن و شرکت نکردن در کنفرانس به صورت حضوری گواهینامه یا مدرکی برای من ارسال می شود؟

پاسخ: بلی، به صورت غیر حضوری باید ثبت نام نمائید و مدارک از طریق پست برای شما ارسال می گردد.

 

- سوالات مربوط به گواهینامه ، مقالات و  داوری و سایر سوالات 

1-گواهینامه های کنفرانس توسط چه کسانی امضا خواهد شد؟

پاسخ: گواهینامه های کنفرانس توسط سخنرانان اصلی در پنل مربوطه امضا می گردند.

2-ثبت نام نویسنده همکار در سایت کنفرانس به چه شکلی می باشد؟

پاسخ: پژوهشگر گرامی؛ جهت ثبت نام حضوری برای نویسنده همکار به بخش وضعیت مقاله بروید و سپس از جدول لیست مقالات
 "کد نویسنده همکار مقاله حضوری" را کپی کرده و به بخش ثبت نام نویسنده همکار مقاله رفته و کد را وارد نمائید.

3-حداقل زمان داوری مقالات چند روز می باشد؟

پاسخ: حداقل زمان داوری بین 3 الی 7 روز می باشد.

4-آیا بدون مقاله نیز می توان در روز کنفرانس حاضر شد؟

پاسخ: بلی، به صورت بدون مقاله نیز می توانید ثبت نام نمائید.

5-مدارک کنفرانس اگر به صورت غیر حضوری شرکت نمائیم چگونه و در چه تاریخی به دست ما خواهد رسید؟

پاسخ: معمولا بعد از شش الی دوازده روز پس از برگزاری از طریق پست ارسال می گردند.

6-گواهینامه کنفرانس شامل چه متنی می باشد و چند گواهینامه برای ما ارسال می شود؟

پاسخ: گواهینامه پذیرش مقالات ، گواهینامه بین المللی EURO SCIENCE CERTIFICATE  (در صوت ثبت نام) و در صورت حضور در روز کنفرانس گواهینامه حضور تقدیم می‎گردد.

7-آیا متن گواهینامه کسانی که به صورت غیر حضوری شرکت می کنند با افرادی که در کنفرانس حضور دارند یکسان می باشد؟

پاسخ: خیر تفاوتی ندارد فقط برای کسانی که حضور داشتند گواهینامه ی حضور علاوه بر این گواهینامه صادر می گردد.

8-آیا همه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس در سایت سیویلیکا نمایه خواهند شد؟

پاسخ: تمامی مقالات پذیرش شده در پایگاه سویلیکا نمایه می گردند.

9-گواهینامه بین المللی SCIENCE NODRIC برای کدام کشور می باشد و آیا به تمامی شرکت کنندگان در کنفرانس اهدا می شود؟

پاسخ: این گواهینامه بین المللی مربوط به آکادمی ساینس نودریک که در کشور های حوزه اسکاندیناوی فعالیت می کند .

10-برای این کنفرانس هر فرد اجازه ارسال چند مقاله را دارد و هر مقاله می تواند حداکثر چند نویسنده داشته باشد؟

پاسخ: امکان ارسال 5 مقاله و محدودیتی در تعداد نویسندگان ندارند.

11- آیا امکان ارسال مقاله برای قشر کارمندان دولتی وجود دارد؟

پاسخ: بلی، امکان ارسال مقاله برای کارمندان نیز میسر می باشد.